لیست برچسب با 'ترانسمیتر - سنسور - فشار - بی دی سنسورز - BDSENSORS - مانومتر' (1)

ترانسمیتر ، ترانسدیوسر ، سنسور فشار بی دی سنسورز BDSENSORS

– ترانسمیترهای صنعتی و آزمایشگاهی نرمال، قابل تنظیم، فوق دقیق، تفاضلی – ترانسمیترهای فشار بهداشتی برای صنایع غذایی – ترانسمیترهای ضد انفجار – انواع سنسورهای […]

  • تهران
  • 2 ماه قبل
bds
تماس بگیرید