لیست برچسب با 'سرج ارستر، برقگیر، صاعقه گیر، اسپارک گپ، surge arrester' (1)

سرج ارستر برقگیر صاعقه گیر ابو – بترمن آلمان Surge Arrester Lightning...

روزانه تجهیزات الکتریکی بارها و بارها مورد هجوم جریانات سریع و غیر عادی حاصل از تخلیه بار الکتریکی راه دور (صاعقه) یا عملیات روزانه قطع […]

  • تهران
  • 3 ماه قبل
protection4
تماس بگیرید